Snowmobile goes through ice on Pistakee Lake (2-8-04). - myersfirephotos